algemene voorwaarden kledingbeurzen

Overzicht algemene voorwaarden kledingbeurzen standhouders

Voor de kledingbeurzen en kledingruil beurzen georganiseerd door Kleuradvies-Kleurenconsulente.nl               ( namens Fair Promotions en hierna te noemen de organisatie ) gelden de volgende algemene voorwaarden.

Alleen particulieren kunnen zich op deze beurzen inschrijven voor deelname als standhouder

Standhouders dienen de regels die voor de beurzen gelden  op te volgen

Standhouders kunnen zich inschrijven voor een bepaalde kledingbeurs middels het inschrijfformulier op de website

Een inschrijving is geen garantie voor deelname

De organisatie wijst de beschikbare plaatsen voor deelname aan een kledingbeurs toe. Dit wordt in principe gedaan op basis van volgorde binnenkomst aanvragen.

Een inschrijving voor een kledingbeurs is definitief nadat de deelnemer een bevestiging heeft gehad van de organisatie en het bedrag voor deelname heeft voldaan

De deelnemer krijgt hier altijd een bevestiging van

Op de bevestiging van deelname staat de datum of data betreffende de te houden kledingbeurs, het aantal strekkende meters waarop de standhouder zijn kleding mag presenteren en een eventueel gehuurd kledingrek of tafel of combinatie ervan.  

Op de bevestiging van deelname kan een plaats binnen de locatie waar de beurs gehouden word  met nummer ( met exacte locatie ) waar de standhouder zijn tweedehands kleding kan verkopen. De organisatie bepaalt naar eigen inzicht de plaatsen waar de standhouders komen te staan.  

Een standhouder dient op het tijdstip dat een kledingbeurs aanvangt zijn stand inclusief kledingrek of tafel al ingericht te hebben.  Op de bevesting deelname kledingbeurs staat vermeld op welk tijdstip een kledingbeurs aanvangt en eindigt, hoe breed een tafel en kledingrek is en wat andere belangrijke regels en voorwaarden zijn

De standhouder huurt alleen een bepaalde ruimte, het eventuele kledingrek of tafel mag, indien afgesproken, gebruikt worden voor de presentatie van de kleding en wordt geen eigendom van de standhouder.  

Indien de standhouder een kledingrek of tafel beschadigt, mag de organisatie hiervoor kosten in rekening brengen
Een standplaats inclusief tafel of kledingrek is maximaal 250 centimeter breed, omdat de beschikbare ruimte voor standhouders dus beperkt is, kunnen er maximaal 2 personen per stand worden toegelaten

Indien een bepaalde kledingbeurs niet door gaat door te weinig deelnemers, overmacht of een andere niet voorziene omstandigheid, krijgt de deelnemer het al betaalde geld voor deelname terugggestort.  Een schadevergoeding of vergoeding wegens gederfde inkomsten of andere gemaakte kosten is niet van toepassing.

Indien een deelnemer aan een kledingbeurs een bevestiging heeft gehad voor deelname en een verzoek tot betaling ( factuur ) en deze binnen de gestelde betalingstermijn niet heeft voldaan, vervalt de voorlopige toewijzing voor een standplaats en kan deze aan een andere worden toegewezen

Indien een deelnemer op de dag van een kledingbeurs niet komt opdagen of tenminste 2 uur te laat is, kan de organisatie besluiten de standplaats ( inclusief kledingrek en/of tafel ) aan een ander toe te wijzen

Indien een deelnemer zijn inschrijving voor de kledingbeurs tot twee weken voor aanvang van de beurs annuleert, krijgt hij de volledige kosten terugbetaald van de organisatie.  Indien dit echter gebeurt binnen een periode binnen 2 weken voor aanvang van de kledingbeurs, vervalt het reeds betaalde bedrag aan de organisatie.

Alleen goede en schone tweedehands kleding mag op de kledingbeurs worden aangeboden, ingekocht kleding of partijgoederen mag dus niet worden aangeboden

De beurzen zijn alleen bedoeld voor tweedehands kleding, schoenen en kleding verwante accessoires. Andere artikelen of diensten mogen niet op de kledingbeurs worden aangeboden of gepresenteerd.

Het is als standhouder niet toegestaan om 1 of meer huisdieren mee te nemen, te roken in het gebouw waar de kledingbeurs plaats vindt of alcohol of drugs te gebruiken. Ook dient de standhouder aanwijzingen van de organisatie goed op te volgen. Bij het negeren van aanwijzingen van de organisatie of het overtreden van één of meer regels kan de standhouder gesommeerd worden de kledingbeurs te verlaten